top of page

PRECÍZIÓS MEGOLDÁSOK AZ INTENZÍV ÁLLATTARTÁSBAN

A precíziós gazdálkodás egyik fő jellemzője, hogy a gazdálkodás minden szakaszában – az adatgyűjtés, adatfeldolgozás, döntéshozatal és beavatkozás során – kiemelt szerepet kapnak az infokommunikációs technológiák, a pontos mérések, a szabályozás és az automatizált vezérlés.


A precíziós állattenyésztés a legfejlettebb technológiák felhasználásával olyan tartási és takarmányozási rendszert valósít meg, amely a nagy létszámú telepeken is lehetővé teszi az állatok kiemelt gondozását, a problémák korai felismerését és hatékony megoldását.

A termelési paraméterek és összetevők, valamint az állatok egészségének és jólétének nyomonkövetésével, ill. a környezeti hatások valós idejű automatikus monitorozásával, az adatok információvá alakításával támogatja a gazdaság vezetését.Az állattartó-telepek számára elérhető digitális megoldások rendkívül sokszínűek és a tartott faj sajátosságai szerint megvalósításukban különböznek. Az innovatív technológiák alkalmazása az állattartásban több területen is előnnyel jár: egyszerűbb feladatok automatizálása, a tartástechnológia optimalizálása, a kármegelőzés, emberi hibák kiszűrése és az állatjólét biztosítása a magasabb hozam érdekében. A megoldások abban segítenek, hogy nyomon kövessük a gazdaság működését, az egyes paraméterek alakulását, de ezen felül elsődleges célja mégis a hatékonyságnövelés támogatása, az erőforrás megtakarítás és az adatokon alapuló döntéselőkészítés.


Milyen területeken segítheti az intenzív állattartó telepeket a digitalizáció?

  • Egyedszintű állománymonitoring: állategészség, ivarzás, gyarapodás

  • Tartási körülmény monitoring: állatjólét, környezetterhelés

  • Folyamat monitoring: gazdálkodás egészének és a tartási ciklus folyamatainak felügyelete

  • Erőforrás felhasználás monitoring: munkaerő felhasználás, energia fogyasztási adatok

„A telepfelügyeleti megoldások teljeskörű kihasználása leginkább úgy érhető el, ha a gazdaság gépesítése, az egyes folyamatok elemei is okos módon valósulnak meg. Vagyis, esély van annak megteremtésére, hogy a teljes termelési folyamatot átlássuk és - ahol ez megoldható - automatizált módon, az emberi hibákat kiszűrve beavatkozhassunk.

A szigetszerű, egy-egy részfeladatot kezelő, vagy a termelés egészének csak bizonyos összetevőire hangolt rendszerek alkalmazásának veszélye, hogy nem adott, és sokszor nem is egyszerűen megoldható a különböző rendszerek közötti együttműködés, adat- és információ átadás. Ez pedig csökkenti az innovatív technológiák alkalmazásának előnyeit. Az ilyen helyzetek kezelésére léteznek már bevett eljárások, amelyek azonban gyakran jelentős költség ráfordítással vezethetők be. A helyzetet tovább nehezíti, hogy ritkák a zöldmezős beruházással indított állattartó vállalkozások. A telepek, berendezések sokfélék, több korszak és gyártó termékei. Ezekben az esetekben már maga az adatkinyerés is kihívás lehet. A realitás talaján állva mi a TELEPFELÜGYELET.HU fejlesztői jól tudjuk, hogy ezen telepek esetében a megoldás nem a nagyköltségű, átfogó, sokfunkciós rendszerek telepítésében van, hanem a már meglévő rendszerek és eszközök testreszabott, okos és valóban a gazdálkodó igényeit kiszolgáló összekapcsolásában és integrációjában” - mutat rá Weibel Balázs, a TELEPFELÜGYELET.HU ügyvezető igazgatója.


Rendszerünk előnyei, ami segít megvalósítani az intenzív állattartó-telepek hatékony termelését:

· egyszerűen és gyorsan telepíthető megoldás,

· saját fejlesztésű, könnyen átalakítható eszközök,

· eklektikus és heterogén berendezések adatgyűjtési támogatása,

· egyedi, telephelyekre külön kialakított megoldási lehetőségek,

· biztonságos, nyitott és bővíthető rendszer,

· egyszerű adatátadás más rendszerek felé,

· hazai termék és innováció.


Részletes, cégére szabott egyedi megoldásainkért keresse szakértőinket!

bottom of page