top of page

ÉRZÉKELŐK AZ ÁLLATOK KÖZÖTT

Apró eszközök segíthetik az állattartókat, hogy a telephelyeiken zajló folyamatokat és az állattartási körülményeket pontosabban megértsék.

Gyorsan és egyszerűen, bármelyik telephelyükön kihelyezhető szenzorokkal figyelhetik, mérhetik és összegyűjthetik azokat az adatokat és információkat, amelyek az állattenyésztés, a termelés és a gazdálkodás során keletkeznek.


A megfigyelt és összegyűjtött adatok sok mindenre használhatók és több dologban is segíthetik a gazdákat. A TELEPFELÜGYELET.HU érzékelői rendszere képes arra, hogy minden munkavégzéssel kapcsolatos folyamatot, minden termeléshez, gazdálkodáshoz szükséges eszközt (gépek, berendezések, stb.), sőt még a minőségirányítási rendszereket is megfigyeljen, automatizáljon és ellenőrizzen, probléma esetén pedig azonnal jelezzen, riasztást küldjön közvetlenül az illetékes munkatársaknak. A kapott információk nem csak a kármegelőzésben tudnak segíteni, hanem pontosan megismerhetőek lesznek azok a területek, amelyek esetén érdemes fejleszteni a termelési- és munkafolyamatokat.Az adatgyűjtés előnyei


Egy gazdaság hatékony működése úgy biztosítható, ha megismerik és folyamatosan fejlesztik a munkafolyamatokat, ezért adatokra van szükség az objektív megértéséhez, hogy ennek függvényében tudják meghozni a legjobb döntéseket.

A döntések akkor megalapozottak, ha objektív adatokon, információkon nyugszanak. A TELEPFELÜGYELET.HU megoldásai az objektív döntésekhez szükséges adatok előállításában segítenek. Az adatoknak információvá alakuláson kell átmenniük ahhoz, hogy hasznosak legyenek. Ehhez részben a gyűjtött és egyéb forrásból rendelkezésre álló adatok rendezése vezet, másrészt az adott termelésre vonatkozó sajátosságok szerinti strukturált és összekötött adatok. Az így kinyert hasznos adatok elemzésével megteremthető a termelés optimalizálása.


Amennyiben a telephelyen infrastrukturális fejlesztéseket szükséges megvalósítani, az előkészítéséhez is nélkülözhetetlen, hogy információval rendelkezzenek az eddigi működésről és azokról a területekről, folyamatokról, amelyet fejleszteni szükséges. A már meglévő információk összevethetők az újonnan nyert adatokkal, ami szintén segít abban, hogy pontosan meghatározzák a fejlesztendő területeket.


Adathasznosítás


A gyűjtött adatok megjelenítésén túl nagy lehetőség rejlik a hosszabb távon felhalmozódó adatok összetettebb elemzésében és értékelésében. A TELEPFELÜGYELET.HU rendszere is lehetővé teszi akár a több évre visszamenő adatok elemzését és összefüggéseik kimutatását. A hosszú távú adatelemzés rámutathat olyan technológiai problémákra, vagy gyakorlati hibákra, amelyek azelőtt rejtve maradtak, mert változásuk rövid távon nem volt érzékelhető. Adatgyűjtő és -feldolgozó rendszerünk képes más rendszer számára hozzáférhetővé tenni akár a nyers adatokat, vagy a feldolgozott információkat is. Az átjárhatóság biztosításával megoldásunk integrálható már meglévő telepirányítási rendszerekbe, vagy üzemeltetési platformokba.


Teljeskörű megoldás


Saját fejlesztésű eszközökkel és szoftveres alkalmazással, felkészült szakmai csapattal biztosítjuk adatgyűjtő és -feldolgozó szolgáltatásunkat már több száz istállóban országszerte. Megoldásunk kiterjeszthető a feldolgozóiparra is, illetve takarmánykeverésre, vakcinatárolásra, labormonitoringra is. Testreszabott, és műszaki gárdánk által telepített megoldásaink költséghatékonyan járulnak hozzá a termelés javításához és a gazdálkodás optimalizálásához.

bottom of page